„…VARÁZS VOLT SZEMÉLYE KÖRÜL!” *

Mikor:
2019. október 21., 19:00
Hol:
Till Ottó-terem
„…VARÁZS VOLT SZEMÉLYE KÖRÜL!” *Márai Sándor Krúdy Gyuláról 
Krúdy Gyula (1878-1933)

Hirtling István felolvasóestje Márai Sándor írásaiból

Bevezetőt mond Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai-hagyaték kezelője

Közreműködik: Berki Sándor – hegedű


Ízelítő az esten elhangzó Márai szövegek egyikéből: 
"Krúdy az egyetlen író, akinek könyvét ízlelni, gyönyörködve kortyolni tudom. Az élet, a szel­lem, a köl­té­szet ré­gi ízei él­nek eb­ben a pró­zá­ban, oly ége­tő, ne­mes tűz­zel, mint az ópálinkákban a ré­gi nya­rak dió­fá­i­nak ere­je, il­la­ta. Ez az írása, az „N. N.”, tücs­kök­ről szól, be­tyá­rok­ról, ná­da­sok­ról, cé­da nők­ről, akik te­me­tő­be jár­nak sze­ret­kez­ni a diákokkal… min­den­ről szól, ami­nek va­la­mi ér­tel­me volt az élet­ben, Magyarországon, a világon. Egy nagy író úgy őr­zi meg a vi­lá­got, amely­ből szár­ma­zott, ami­hez tar­to­zott, mint az el­té­vedt me­te­or anya­ga árul­ko­dik a vi­lág­min­den­ség tit­ka­i­ról. Csil­lag­por ra­gyog min­den so­rán. "

Az est címe azt sejteti, hogy a Szindbád hazamegy című kultikus regény feldolgozását élvezheti a közönség. Ez részben igaz is, hiszen e könyv nélkül nem érthetjük meg a két író kapcsolatát, ugyanakkor e műnél jóval több szállal kötődik Krúdyhoz Márai, akinek életmódjában ugyanúgy megjelenik mestere, mint ahogyan sok más, kevésbé ismert írásában. Az emigrációban is számos Krúdyról szóló írása született és, ahogy élete vége felé naplójában lejegyezte, „…már csak Krúdyt olvasok…”. Márai Krúdy-rajzain keresztül azt is láthatjuk, mi volt számára érték és megörökítendő emberi tulajdonság.

 

Az est előtt 18 órától mécseseket gyújtunk Krúdy Gyula szobránál, emlékezve az író születésének 141. évfordulójára

A Krúdy-falatokról, fröccsökről (melyek nincsenek benne a jegyárban) a Kéhli Vendéglő gondoskodik.

Belépőjegy: 1600 Ft, diákjegy: 800 Ft

jegyvasarlasgomb

kehli     Krudy logo vektoros

 Az oldal működéséhez sütit használunk.